ภาพกิจกรรม


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ประกาศหยุ

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2564

ประกาศโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

กิจกรรม “ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีส

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมให้การต้อ

ท่านผู้อำนวยการ สินธ์ สิงห์ศรี นำตั

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รับการตรว

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เตรียมควา

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม มอบเงินทุ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ออกเยี่ยม

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้ารับฟั

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง ?

สพม.22 เข้าร่วมการรณรงค์ "ชาวนครพนมร่

4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19

อัพเดทสถานการณ์ "โควิด-19" หรือไวรัสโค

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรร

คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นสถานท

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยากคม ต้อนรับค

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ต้อนรับคณ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ได้รับราง

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้

จัดกิจกรรมโครงการ "การอบรม การถ่ายท

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรร

คณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมร่วมกับอบ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดพิธีสว

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดกิจกรร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รับการประ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกับสำ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกิจกร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้าร่วมก

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรร

มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาภาษาจีน จัดก

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม มาศึกษาดูงา

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สัปดาห์ส่ง

กิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรร

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 จากโรงเรียนศรีบั

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมงาน Amazi

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกับสำ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นสนามแ

กิจกรรม "ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสต

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รับการประ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรร

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโ

พิธีประกาศเจตนารมณ์ยาเสพติด

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Kickoff การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในส

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

อบรมนักเรียนแกนนำ การป้องกันและแก้

กิจกรรมวันวิสาขบูชา