ติดต่อเรา

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
Tel : โทร.0-4258-7117 Fax : 0-4258-7119
Email : Sribuaban_sw@hotmail.com