อบรมนักเรียนแกนนำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการอบรมนักเรียนแกนนำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้องเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม