กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน


รงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด VTR กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561 จากท่านสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายจาตุรันต์ สมิทธ์ภินันท์ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ในวันที่ 7 มิถุนายน 256