กิจกรรมพิธีไหว้ครู


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม