พิธีประกาศเจตนารมณ์ยาเสพติด


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2561 โดยนายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ได้นำคณะครูและนักเรี