วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรม”26 มิถุนายน สุนทรภู่รำลึก”และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันแต่งกลอนสด การแข่งขันวาดภาพเกี่ยวกับ