โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรม” Smart Kids English Camp” ประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรม” Smart Kids English Camp” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.45 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โดยมีท่านผู้อำนวยการ นายสินธ์ สิงห์ศรี เป็นประธานในพิธีเปิด