โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รับการประเมินโครงการ "การดำเนินการสถานศึกษาที่มีมาตรการด้านความปลอดภัย"


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ "การดำเนินการสถานศึกษาที่มีมาตรการโรงเรียนด้านความปลอดภัยทางถนนและการสวมใส่หมวกนิรภัย " ประจำปีการศึกษา 2561 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.