โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรม” พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรม” พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารกอบัว เวลา 13.00 น.โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นายสินธ์ สิงห์ศรี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้