โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2561


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2561 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมศรีปทุม โดยท่านผอ.สินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะกรรมการสถานศึก