โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี