โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2019@นครพนม และงาน"นครพนม Winter Festiva


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2019@นครพนม และงาน"นครพนม Winter Festival ตอน หนาวลม ชมโขง" ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561- 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเ