โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2562


คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561