คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกิจกรรม "วันครู" ประจำปี 2562


คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกิจกรรม "วันครู" ประจำปี 2562 ณ หอประชุมหนองบึก อ.เมือง จ.นครพนม