โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม มาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม


ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม นำโดยนายวันศักดิ์ คำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมได้นำคณะครูโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม อ.ปลาปาก มาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม