โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการสิงห์ สิงห์ศรีนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โครงการ คบจ.นครพนม รวมพลังส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 19 ม