โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการนำธรรมะเข้าสู่โรงเรียน


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการนำธรรมะเข้าสู่โรงเรียน ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 โดยนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการร์ และนักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ครบ 100 %