โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รับการประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รับการประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม