โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดกิจกรรม


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดกิจกรรม " วันสุนทรภู่" ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม