โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระม


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว