โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมร่วมกับอบต.ตำบลนาราชควายให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน


เรื่อง : โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควายให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข)ประจำปี 2562 ระดับภาค ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อบต.นาราชควาย