โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) รอบที่ 1


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) รอบที่ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รองผู้อำน