โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วไป โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปัน ที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle Of Life) ประจำปี 2562 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น