โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน โดยได้รับเกียรติ จาก นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.เขต 22


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ได้รับเกียรติ จาก นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “กอบัวเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็