โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 36 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักราว


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 36 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ภาคต