โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูที่มาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูที่มาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สพม.เขต4 และคณะครูจากโรงเรียน แสนพันหมันหย่อน สพป.เขต 1 จังหวัดนครพนม ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2