โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียน Open House 2562"


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียน Open House 2562" แนะแนวการศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ หอประชุมศรีปทุม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม