สพม.22 เข้าร่วมการรณรงค์ "ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด-19 (COVID-19)"


วันอาทิตย์ ที่22 มีนาคม 2563 จังหวัดนครพนม โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ข้าราชการ อปท. และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning day “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด(COVID -19)” ณ.บริเวณเเลนด์มาร์คลานพญาศรีสัตตนาคราช