โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.2563


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โดยการนำของผู้อำนวยการสินธ์ สิงห์ศรี พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ได้ทำการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เพื่อนำหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ไปแจกให้แก่นักเรียนที่บ้าน ตลอดจนให้การช่วย