โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมจากท่านนายอำเภอเมืองนครพนม


ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ได้รับการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมจาก นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม ในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนด้านการรักษามาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19