ท่านผู้อำนวยการ สินธ์ สิงห์ศรี นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้าร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรเ


ท่านผู้อำนวยการ สินธ์ สิงห์ศรี นำตัวแทนนักเรียน สภานร.โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้าร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว ในวันเสาร์ ที่ 22 สิฃหาคม 2563