ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สอบภาค ก. และ ภาค ข. ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวน้ำเงิน โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม