ประกาศโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม


ประกาศโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เรื่องงดจัดงานรื่นเริง งานสังสรรค์ งานแข่งขันกีฬา และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรวมผู้คนเป็นจำนวนมาก ในห้วงเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564