ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ


โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม แจ้งประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564