โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม) ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม

ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2564

ประกาศโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

กิจกรรม “ฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ประจำปี 2563

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบทักษะชีวิต ปี 2563

ท่านผู้อำนวยการ สินธ์ สิงห์ศรี นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้าร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรเ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมจากท่านนายอำเภอเมืองนครพนม

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันโรค COVID-19 รองรับการเปิดภาคเรียน 1ก.ค 2563

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม มอบเงินทุนที่ได้รับการจัดสรรจาก กสศ.เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 ก.ค.2563

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้ารับฟังการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ของ (COVID-19)

พ.ร.ก. ฉุกเฉิน มีอะไรบ้าง ?

สพม.22 เข้าร่วมการรณรงค์ "ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด-19 (COVID-19)"

4 ข้อต้องรู้ ป้องกัน ‘ไวรัส COVID-19

อัพเดทสถานการณ์ "โควิด-19" หรือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 วันที่ 23 มีนาคม 2563

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียน Open House 2562"

คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนวังกระแสวิทยาคมและโรงเรียนบ้านผึ้ง

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะครูที่มาศึกษาดูงาน จากโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอด

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ 36 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักราว

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน โดยได้รับเกียรติ จาก นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.เขต 22

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยากคม ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) รอบที่ 1

จัดกิจกรรมโครงการ "การอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการขยะให้เป็นพลัง

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปร

คณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับราง

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมร่วมกับอบต.ตำบลนาราชควายให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระม

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม วัดกิจกรรม

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รับการประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย"ประจำปี 2562

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการนำธรรมะเข้าสู่โรงเรียน

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหล

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม "การฝึกอบรมลุูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562" ณ ค่ายลูกเสือหนองญ

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรม "โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ เสริมทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติด"

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรม"พิธีไหว้ครู" ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาภาษาจีน จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม มาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกิจกรรม "วันครู" ประจำปี 2562

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2562

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 จากโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2019@นครพนม และงาน"นครพนม Winter Festiva

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ร่วมกับสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมยุวเกษตรกร

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม เป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

กิจกรรม "ค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ Genius Math Camp ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และคำถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรม” พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม รับการประเมินโครงการ "การดำเนินการสถานศึกษาที่มีมาตรการด้านความปลอดภัย"

โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรม” Smart Kids English Camp” ประจำปีการศึกษา 2561

วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พิธีประกาศเจตนารมณ์ยาเสพติด

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Kickoff การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

อบรมนักเรียนแกนนำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ดูทั้งหมด